اصول و مقررات پیمان

موارد خاتمه پیمان در شرایط عمومی پیمان

موارد خاتمه پیمان در شرایط عمومی پیمان

ردیف شماره ماده موضوع ماده شرح خاتمه پیمان

1

ماده 28 تحویل کارگاه اگر مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هرکدام که کمتر است بیشتر شود و مبلغ کارهای پیش بینی شده در محلهای تحویل نشده بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، درصورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود.

2

ماده 28 تحویل کارگاه اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هرکدام که کمتر است ، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد ، با اعلام او ، قرارداد طبق ماده 48 خاتمه می یابد.
3 ماده 29 تغییر مقادیر کار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ، ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند ، کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد.

4

ماده 39 تحویل موقت اگر با توجه به بند “الف” ماده 29 ، عملیات موضوع پیمان تا حد 125 درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ، ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند ، کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد.
5  ماده 43 بروز حوادث قهری اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند “د” ماده 48 ، به پیمان خاتمه می دهد.

6

ماده 44 ممنوعیت قانونی در حالت (ب – تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید) به محض وقوع منع قانونی ، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و درورتی که مانع قانونی رفع نشود ، کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده 48 پیمانکار عمل می کند.
 7 ماده 48  خاتمه پیمان هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار شود ، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر ، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد ، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل ، که نباید بیشتر از 15 روز باشد ، به پیمانکار ابلاغ می کند.
8 ماده 49 تعلیق درصورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه ، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود.
برچسب ها

دکتر علیرضا لرک

این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر علیرضا لرک با محققان، دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن