امور دانشجویان

رزومه

­ تخصص: مهندسی عمران-گرایش مدیریت ساخت

 

³ سوابق تحصیلی

­لیسانس مهندسی عمران- عمران از دانشگاه خلیج فارس بوشهر-1381

­فوق لیسانس مهندسی عمران- سازه ، از دانشگاه ملی هوا و فضا اوکراین-کی یف-1386

­دکتری عمران- مدیریت ساخت ، (ممتاز) از دانشگاه ملی ساختمان و معماری اوکراین-کی یف-1392

 

³ سمت های علمی و اجرایی

­استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت از 1394 الی 1397

­مدیرگروه کارشناسی ارشد مهندس عمران-مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت از سال 1394 الی 1397

­مدیرگروه کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد صفادشت از سال 1394 الی 1397

­مدیرگروه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد صفادشت از سال 1394 الی 1397

­مدیر  IT و انفورماتیک دانشگاه آزاد اسلامی  واحد صفادشت از سال 1395 الی 1397

 

 

 

³ سوابق آموزشی

­استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  صفادشت از سال 1394 تا کنون

  • تدریس دروس کارشناسی ارشد رشته عمران مدیریت ساخت
  • تدریس دروس کارشناسی مهندسی عمران

­استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

  • تدریس دروس دکتری عمران-مدیریت ساخت
  • طراح سوالات امتحان جامع آزمون دکتری مدیریت ساخت واحد رودهن

­استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

  • تدریس دروس کارشناسی ارشد و دکتری عمران-مدیریت ساخت

­استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران

­استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

  • تدریس دروس دکتری عمران-مدیریت ساخت
  • – طراح سوالات امتحان جامع آزمون دکتری مدیریت ساخت واحد بین الملل کیش

­استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

  • تدریس دروس کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت

– طراح سوالات امتحان جامع آزمون دکتری مدیریت ساخت واحد اراک

­استاد مدعو دانشگاه پیام نور تهران

تدریس دروس کارشناسی مهندسی عمران و مهندسی مدیریت پروژه

 

 

³ سوابق اجرایی

­مدیر پروژه گروه صنعتی پلیمر 

-محاسبات سازه­ای، تهیه نقشه های اجرایی و جزییات سازه های صنعتی

-نصب ماشین الات صنعتی

-تهیه گزارش معایب و نواقص سازه ای

-گزارش ترمیم سازه بتنی آسیب دیده

-طراحی,ساخت و اجرای کارخانجات موادغذایی با توجه به استاندارد HACCP

­نیروگاه اتمی بوشهر (شرکت توسعه ساختمان)

-سرپرست ساخت و نصب سازه های نیروگاه اتمی بوشهر-قرارداد 14 و 15

-سرپرست رنگ و سند پلاست نیروگاه اتمی بوشهر-قرارداد 14 و 15

-تهیه نقشه های اجرایی سازه های فلزی نیروگاه اتمی ایران مطابق با استانداردهای بین المللی

­مدیر پروژه طرح توسعه بندر تجاری بوشهر 

-بررسی مدارک ونقشه های مهندسی برای اجرای اسکله ، موجشکن، لایروبی ومحوطه سازی

-مدیریت دفتر فنی پیمانکار EPC در سایت

-طراحی بتن مقاوم در برابر عوامل خورنده مثل یون کلر در مناطق ساحلی جنوب همانند بوشهر 

-مدیریت تضمین وکنترل کیفیت در سایت

 ­مدیر پروژه بندر امیرآباد

-تهیه اسناد مناقصه ‍EPC+F

-برگزاری مناقصه

-کنترل اسناد طراحی

 

³ مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی

­Feyzbakhsh,Sh., Telvari,A.,Lork ,A.,(2017), Investigating the causes of delay in Construction of Urban Water Supply and Wastewater Project in Water and WasteWater Project in Tehran,Civil Engineering Journal, Vol 3.

­Mahmoodi,H., Lork ,A.,Telvari,A.,(2018), Identifying the Criteria of Contractors’ Claims from the Performance of Consulting Engineers (Case Study of Tehran Municipality Project), Journal of Applied Engineering Sciences, provisionally accepted manuscript.

­Lork,A .,(2009), Features use of  modern technologies in the organization of logistics subsystems construction projects, MistaBydivannaia,Vol 34, (In Russian)

­Lork,A .,(2010), Management of construction projects using computer-aided control. MistaBydivannaia,Vol 36, (In Russian)

­Lork,A ., (2011), Improved maintenance of equipment using RFID technology and web design. MistaBydivannaia,Vol 41, (In Russian)

­Lork,A ., (2011), General concepts of organizational and technological construction management on the basis of IAS. Engineering Vestnik Dona, (In Russian)

­Lork,A ., (2012), The Mechanism of regulation of prices for the products of building complex in the middle east,Structural Mechanics of Engineering constructions and buildings,No.3, (In Russian)

­Lork,A ., (2012), Structural and logistics algorithm of the production control. Mechanization of construction,No.2, (In Russian)

­Farzi,M.,Alizade,M., Lork,A.,(2016),Introducing a formula for estimating the coefficient settlement bentonite clay mixed with cement, lime and cement-lime.Journal Of current Research in science.

­Farzi,M., Aminpour,H .,Lork,A .,Alizadeh,M .,(2017), INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF SUPPORTING STRUCTURE SYSTEMS AND FINDING THE OPTIMAL METHOD FOR URBAN EXCAVATION, International Journal of GEOMATE, Vol.13, Issue 39, pp.156-163

­M.Mohammad Beigi Lork,A , A. Telvari (2018) , The Impact of identification and risk management on the costs of construction projects in Iran’s Oil and Gas Industry(Case study: storage of gas condensate of Asaluyeh), TEHNIČKI GLASNIK TECHNICAL JOURNAL.

­Lork,A,a.parhizgar,a.Telvari,(2019).A hybrid approach based on the BWM-VIKOR and GRA for ranking facility location in construction site layout for Mehr project in Tehran, Decision Science Letters

­Sedaghat shaygan ,D.Farahoni,R. Lork,A. Abdollahzadeh,GH (2018). Comparison of seismic performance of steel frames equipped with diagonal and chevron viscous damper under near and far field earthquakes. Vibroengineering PROCEDIA, Vol.17 ,p.53-56

­Khoshroo,A.Abbasian Jahromi,H.Lork A,(2018) . Identification and Ranking of Individual Abilities of Stakeholders of Construction Projects in Iran and Providing Strategies for using them.International Journal. International Journal for Modern Trends in Science and Technology (IJMTST). Volume: 04, Issue No: 05.

³ مقالات علمی-پژوهشی داخلی

­لرک ،ع..صداقت شایگان،د.هاشمی ،ا .( 1397) بررسی منحنی های شکنندگی در قاب های مهاربندی شورون و قطری با میراگر ویسکوز با استفاده از شتاب نگاشتهای مقیاس شده توسط یک الگوریتم فراابتکاری. نشریه مهندسی سازه و ساخت

­Sedaghat shaygan ,D. Lork,A.Hashemi,S.(2019). MOUTH BROODING FISH ALGORITHM FOR COST OPTIMIZATION OF REINFORCED CONCRETE ONE-WAY RIBBED SLABS, International Journal of Optimization in Civil Engineering, Volume 9, Issue 3 (6-2019)

³ گزیده مقالات در کنفرانس های داخلی و خارجی

­فرضی،م.لرک ،ع.علی زاده مقدم ،م .(1394) ارایه یک رابطه جهت تضمین ضرایب نشست خاک بنتونیتی ترکیب شده با سیمان، آهک و سیمان-آهک . دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

­سحری،پ، تکین ،ک ، لرک ، ع .(1395).شناسایی و رتبه بندی هزینه های ناشی از عدم پیاده سازی مدیریت ریسک با استفاده از منطق فازی . اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)

­ناصرخیل ع.لرک.ع،تلوری, (1395).رتبه بندی معیارهای کلیدی در انتخاب تامین کنندگان مناسب مصالح ساختمانی شرکتهای پیمانکاری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی.اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

­زارع پور,  1 .برمایه ور, ب.  اثنی عشری, ا . لرک, ع (1396) بررسی و ارزیابی میزان تاثیر عوامل و فاکتورهای شناسایی عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در ایران  . دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران

­حبیب پور ,ح .لرک ,ع.  ( 1395) شناسایی عوامل موثر در بهره وری سازمان ها . اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­بهرامن, م. لرک, ع  (1395)  شناسایی و رتبه بندی عوامل حادثه ساز و مخاطره آمیز در کارگاههای مترو شهر تهران  . اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­حسین زاده بحرینی ,م .لرک ,ع   (1395) بررسی مدیریت ذینفعان در پروژه های ساخت . اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­ع,لرک .ع, تلوری .ع, امین.   (1395).  بررسی و طبقه بندی علل تاخیر در پروژه های ساخت و ساز و ارایه راهکارمطالعه موردی :شرکت مخابرات ایران. اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­ر ,صالحی. ع ,لرک.   (1395). عوامل موثر بر انتخاب نوع قراردادهای پروژه های عمرانی و میزان موفقیت آنها در ایران  چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

­س, اعتضادی .ع, لرک. (1395) بررسی شدت تاثیر تاخیرات در های انبوه پروژه سازی مسکن از دیدگاه پیمانکاران . دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

­س, اعتضادی .ع, لرک. (1394) آسیب شناسی علل تأخیرات در پروژه های مسکونی شهر جدید پردیس. دومین کنفرانس  ملی مدیریت ساخت و پروژه .

­ع،مقصود  .ع, لرک. (1396) بررسی کارآیی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان  (BIM) بر عملکرد قراردادهای تجمیعی پروژه (IPD)

­شاه ابراهیمی ، س  .ع, لرک. (1396)   شناسایی تاثیرات مدیریت یکپارچگی بر پروژه های عمرانی صنعت نفت و گاز مطالعه موردی پروژه های ایستگاه های تقویت فشار گاز استان فارس.چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­حیدری،ا.اثنی عشری،ا .ع, لرک.(1396). شناسایی و ارزیابی معیارهای شایستگی مدیران پروژههای عمرانی مطالعه موردی: دستگاه های دولتی ایران .چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­شعبان،ع. لرک .ع, تلوری .ع.   (1397).  شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در انتخاب پیمانکاران مطالعه موردی: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد. کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

­شاه ابراهیمی ، س  .ع, لرک . (1396) شناسایی و تحلیل تاثیرات مدیریت ریسک بر پروژه های عمرانی صنعت نفت و گاز مطالعه موردی ساختمان های مخابرات ایستگاه های تقویت فشار گاز استان خوزستان .چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

­اکرمی, ح. لرک, ع (1395). نقش مدیریت مصالح بر کیفیت ها پروژه ی راهسازی. اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

خانقلی،ش.خبیری،ا .لرک،ع. (1397) تاثیر استفاده از نمای دو پوسته در ساختمان مسکونی به روش پارامتریک از منظر نور و انرژی.سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران،معماری و صنعت ساختمان ایران.

 

³ کتاب

 

­Lork,Alireza,Integrated systems for construction site management,         (In Russian),LAMBERT Academic publishing Dusseldorf, Germany.   

­صالح مبارک،برنامه ریزی زمانی و کنترل پروژه های ساخت و ساز.ترجمه علیرضا لرک و علی روحی،انتشارات نشر نوین (ویرایش 3 ام 2015)،1396.

­س. کئوکی ،مدیریت پروژه ساخت ترجمه علیرضا لرک و علی روحی،انتشارات نشر نوین (ویرایش 6 ام 2015)،1396.

­جفری پینتو ،مدیریت پروژه ; کسب مزیت رقابتی ترجمه علیرضا لرک، (ویرایش سوم 2013)،1396.

­بانی بیافور ،مدیریت پروژه موفق، ترجمه علیرضا لرک و علی روحی ، – انتشارات نشر نوین،1396.

­برد هاردین،BIM و مدیریت ساخت و ساز،ترجمه علیرضا لرک،علی مقصود،عبدالرسول تلوری،انتشارات برتر اندیشان،1397.

­علیرضا لرک و علی روحی،خودکارآمدی و ریسک پذیری مدیران پروژه،انتشارات نشر نوین،1397.

­سمیه ابراهیمی ، امید خبیری،علیرضا لرک،تعامل موسیقی و معماری در طراحی خانه موسیقی ،نشر هنر و علوم دانشگاهی-1397.

³ گزیده پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره

 

ردیف

مقطع

عناوین پایان نامه

نام دانشجو

سمت

نام دانشگاه

1

دکتری

بهینه سازی دال های بتنی با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری

داود صداقت شایگان

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2

دکتری

ارائه رویکردی جدید مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی چند هدفه به منظور چیدمان سایت در پروژهای ساخت

عبدالرسول پرهیزگار شریف

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3

دکتری

تعیین مدلی برای پیش بینی زمان اجرای پروژه های ساختمانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج با نتایج حاصل از دیگر الگورینم های فرا ابتکاری

علیرضا رضایی

مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

4

دکتری

تعیین مقاومت بتن خود متراکم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم گرگهای خاکستری

امیر عندلیب

مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

5

دکتری

الگوریتمهای فرا ابتکاری ترکیب شده با شبکه های عصبی مصنوعی برای تعیین ظرفیت برشی در تیرهای بتن مسلح با FRP

محمد نیکو

مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

6

کارشناسی ارشد

بهینه سازی چیدمان کارگاه های ساختمانی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سیستم ذرات باردار

محمد اقتصاد

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

7

کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر شاخص تکرار اصلاحی بر بهبود بهره وری در ساخت با نقش میانجی محصولات، فرایندها و سازماندهی مجدد(مطالعه موردی: شرکت ثامن سازه عرش)

 

علیرضا بیگ زاده

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

8

کارشناسی ارشد

بررسی عملکرد متخصصین در مدیریت پروژه های عمرانی در بخش های دولتی و خصوصی (مطالعه موردی اداره راه و شهرسازی سنندج)

مازیار عطار

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

9

کارشناسی ارشد

شناسایی واولویت بندی معیارهای موفقیت در ساخت پروژه های ساختمانی استان تهران با استفاده از تکنیک AHP و تاپسیس

محمدرضا رضایی

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

10

کارشناسی ارشد

شناسایی ذینفعان و بررسی تاثیر آنها بر مدیریت بهره برداری پروژه های برق آبی ( مطالعه موردی سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه )

سید محد حسام زاده

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

11

کارشناسی ارشد

اولویت بندی ریسک های عملیاتی استفاده از فناوریهای نوین صنعتی در پروژه های انبوه سازی شهر تهران

علی شریعت

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

12

کارشناسی ارشد

بررسی دعاوی کارفرمایان و مشاوران پروژه های عمرانی در ایران

محسن میری

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

13

کارشناسی ارشد

ارایه مدل سنجش میزان موفقیت پروژه های نفت وگاز با استفاده از مدل تاپسیس

فرید فراهانی

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

14

کارشناسی ارشد

مقایسه سقفهای یوبوت با سقفهای تیرچه بلوک از نظر هزینه و زمان در ساختمانهای مسکونی

رضا گودرز

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

15

کارشناسی ارشد

بررسی چالش های منابع انسانی در پروژه های برون مرزی صنعت ساخت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP(مطالعه موردی: پروژه های بازسازی عتبات عالیات)

عباس رضایی نسب

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

16

کارشناسی ارشد

مقایسه سیستم سوپر پانل با سیستم بتنی سنتی ازنظر هزینه و مدت زمان ساخت در ساختمان های مسکونی

علیرضا منصوری نیا

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

³ سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی، داوری مقالات

­ عضو هیات تحریریه مجله علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت  jcem.ir

­ عضو هیات داوران دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه- تهران 1394

­ عضو هیات داوران اولین کنفرانس بین الملی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه-تهران 1395

­ عضو هیات داوران چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه-تهران 1396

­عضو موسسه بین المللی مدیریت پروژه آمریکا PMI

­دبیر هیات رئیسه چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه –تهران 1396

­ عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران

­مدرس دوره ارتقا، نظام مهندسی استان تهران

 

³ زبان

­ مسلط به زبان روسی- دیپلم زبان روسی

­ مسلط به زبان انگلیسی

 

³ مهارت های نرم افزاری و سایر مهارت ها

­مسلط به نرم افزارهای عمومی: (Microsoft Office (Word,Execl and powerpoint

­مسلط به نرم افزارهای مهندسی طراحی سازه: SAP 2000, ETABS and Aoutocad, Abaqus,

­ مسلط به نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه  Microsoft 2016

­مسلط به مدیریت سرورهای لینوکس و ویندوز

­مسلط به نرم افزارهای طراحی وب و شبکه

­ مسلط به PHP وHtml

­طراح سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت  (راه اندازی و نصب سامانه پایان نامه ها و ایمیل آکادمیک)

­طراح سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار (طراحی -اجرا و ساماندهی )

­دارای گواهینامه “پایه یک “راهنمایی و رانندگی و آشنایی  کامل با ماشین آلات سنگین راهسازی و عمرانی و مباحث مربوطه

برچسب ها

دکتر علیرضا لرک

این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر علیرضا لرک با محققان، دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن