اصول و مقررات پیمان

جایگاه “رئیس کارگاه” در شرایط عمومی پیمان

جایگاه “رئیس کارگاه” در شرایط عمومی پیمان

ردیف شماره ماده موضوع ماده شرح

1

ماده 10

رئیس کارگاه

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار ، او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

2

ماده 17

بند “و”

کارکنان

درصورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است ، با توجه به پرداختهای علی الحساب که به آنها شده است ، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار ، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید و مبلغ پرداختی را به اضافه 15% به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد ، از محل تضمینهای پیمانکار تامین کند.

3

ماده 17

بند “ط”

کارکنان

در اجرای این پیمان ، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است ؛ هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند ، مهندس مشاور یا مهندس ناظر ، مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد ، و درصورت تکرار ، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. دراین صورت ، پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد و ایجد حقی برای او نمی کند.

4

ماده 18

بند “ز”

مسئولیت حسن اجرای کار ، برنامه کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه

پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واحد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد ، به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرائی ، با مسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست ، مهندس مشاور ، با ذکر دلیل ، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه ، شخص واجد صلاحیت دیگری را مورد قبول مهندس مشاور باشد ، معرفی کند. پیمانکار باید به منظور اجرا کار و دریافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت ، اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد. هرنوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود. در حکم ابلاغ به پیمانکار است. پیمانکار می تواند درصورت لزوم ، رئیس کارگاه را عوض کند ، مشروط به اینکه پیش از تعویض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد.
5

ماده 19

بند “ب”

کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها ، اندازه گیری ها

تراز کف پی بناها و زیرسازی راهها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند و بعدا مرئی نیستند ، یا به هر صورت ، کنترل و اندازه گیری کامل آنه میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها ، صورتمجلس شود و به امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد.این صورت مجلسها ، ملاک اندازه گیریها در تنظیم صورت وضعیتهاست.
برچسب ها

دکتر علیرضا لرک

این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر علیرضا لرک با محققان، دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن